Conference Organization
Honorary President of the Conference: Weijiang Chen (academician )
President of the Conference: Mingzhe Rong
Vice-Presidents of the Conference: Jiansheng Wang
International Scientific Committee:
Chairman : Weiming Ma (academician )
Permanent Member: (in alphabetical order) 
Ting An, Junzheng Cao, Qingguo 
Chen, CHEN George, Weigen Chen, Weijiang Chen (Academician), Yonghong Cheng, CRESSAULT Yann, Zhimin Dang, Li Jian Ding, Xuzhu Dong, Du Bo Xue, Mingli Fu, Kao Kli, Ruilei Gong, Yonggang Guan, Zhicheng Guan, Fengyi Guo, Jinliang He, Junjia He, Yigang Jiang, Xiuchen Jiang, Lijun Jin, KIM Young Geun, Chengrong Li, Jian Li, Kui Li, Li Libiao Li (Academician), Liang Liang Liang, Qingquan Li Shengtao Li, Xingwen Li, Zhenbiao Liang, Ruijin Liao, Xinlin, Liu Xiaoming Liu, Junyong Lu, Tiebing Lu, Xinpei Lu, Wei Ming Ma,ZHU Jianguo, MURPHY Anthony, Nie Dexin, Qiu Ai-ci (Academician), REN Zhuoxiang、 Rong Mingzhe, Ruan Jiangjun, Shao Tao, Sima Wenxia, TANAKA Yasunori,Tang Guangfu (Academician), Tang Ju, Wang Zhen, Wang Jianhua, Wang Jiansheng, Wang Qiuliang (Academician), Wang Shuhong, Wang Shujuan, Wen Xi Shan, Wu Guangning, Wu Jianwen, Wu Zhen, Xiao Dengming, Xiao Liye, Xu Guihong, Xu Zhihong, YAN Jiudun、 Yang Qingxin, Yin, Yuan Fuxing, Yuan Zhibing, Zhai Guofu, Zhang champion,

Zhang Meng, Zhang Qiao Gen, Zhang Yewen, Zeng Rong, Zhao Hong, Zhong Jianying, Zhong Lisheng, Zhou Huigao, Zhou Yuanxiang, ZHU Jianguo
Local Committee:
Huang Rongjin, Huang Xingyi, Li Hua, Li Qi, Liu Dingxin, Liu Wenfeng, Ma Guangtong, Sun Anbang, Wang Kai, Wang Weizong, Wang Xiaohua, Wang Zhihua, Yang Fei, Zhang Bo
Organizational Committee of the Conference:
General secretary: Yang Fei, Li Jianying, Yuan Ni

Manage the conference

Register Submit